विद्यार्थ्यांना हजेरी देताना ‘यस सर’ नाही ‘जय हिंद’ बंधनकारक, गुजरात सरकारचा फर्मान

विद्यार्थ्यांना हजेरी देताना ‘यस सर’ नाही ‘जय हिंद’ बंधनकारक, गुजरात सरकारचा फर्मान

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *