'यामुळे एक राज्य नकाशावरुन कमी झालं', 370 कलमावर गुलाम नबी आजाद यांची प्रतिक्रिया

'यामुळे एक राज्य नकाशावरुन कमी झालं', 370 कलमावर गुलाम नबी आजाद यांची प्रतिक्रिया

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *