गुजरातमध्ये पावसाचा जोर कायम, वलसाडमध्ये मंदिरात पाणी साचलं

गुजरातमध्ये पावसाचा जोर कायम, वलसाडमध्ये मंदिरात पाणी साचलं

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *