पुणे, मुंबईत कोसळधार, महाड, इंदापूरमध्ये पूरसदृष्य परिस्थिती

पुणे, मुंबईत कोसळधार, महाड, इंदापूरमध्ये पूरसदृष्य परिस्थिती

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *