मुंबई-ठाण्यात मुसळधार पाऊस, मरीन लाईन्सवर लाटांनी वाहून आणलेल्या कचऱ्याचा ढीग

मुंबई-ठाण्यात मुसळधार पाऊस, मरीन लाईन्सवर लाटांनी वाहून आणलेल्या कचऱ्याचा ढीग

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *