जालन्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं आंदोलन, रस्त्यावर टायर पेटवून सरकारचा निषेध

जालन्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं आंदोलन, रस्त्यावर टायर पेटवून सरकारचा निषेध

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *