मी जो व्हिप काढेल तोच सगळ्या सदस्यांना बंधनकारक होईल : जयंत पाटील

मी जो व्हिप काढेल तोच सगळ्या सदस्यांना बंधनकारक होईल : जयंत पाटील

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *