कर्नाटकाचा सत्तासंघर्ष, राज्यपालांनी दिलेली मुदत मुख्यमंत्र्यांनी धुडकावली

कर्नाटकाचा सत्तासंघर्ष, राज्यपालांनी दिलेली मुदत मुख्यमंत्र्यांनी धुडकावली

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *