पुणे : कोंढवा दुर्घटना केवळ ‘अॅक्ट ऑफ गॉड’, आरोपींचा संतापजनक युक्तिवाद

पुणे : कोंढवा दुर्घटना केवळ ‘अॅक्ट ऑफ गॉड’, आरोपींचा संतापजनक युक्तिवाद

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *