क्यार चक्रीवादळामुळे मासेमारी बंद, आवक घटल्याने किमतीत 30 टक्क्यांची वाढ

क्यार चक्रीवादळामुळे मासेमारी बंद, आवक घटल्याने किमतीत 30 टक्क्यांची वाढ

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *