रत्नागिरी : गुहागरच्या भातगाव देऊळवाडीत दरड कोसळली, गुहागरकडे जाणारा मार्ग बंद

रत्नागिरी : गुहागरच्या भातगाव देऊळवाडीत दरड कोसळली, गुहागरकडे जाणारा मार्ग बंद

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *