साताऱ्यातील बोरणे घाटात रस्ता खचला, अवजड वाहतूक बंद

साताऱ्यातील बोरणे घाटात रस्ता खचला, अवजड वाहतूक बंद

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *