राई-भातगाव रस्त्यावर दरड कोसळली, गुहागर-रत्नागिरी वाहतूक ठप्प

राई-भातगाव रस्त्यावर दरड कोसळली, गुहागर-रत्नागिरी वाहतूक ठप्प

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *