चिपळूण : परशुराम घाटात दरड कोसळली, मुंबईच्या दिशेने येणारी वाहतूक ठप्प

चिपळूण : परशुराम घाटात दरड कोसळली, मुंबईच्या दिशेने येणारी वाहतूक ठप्प

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *