महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये केवळ 27 टक्के पाणीसाठा शिल्लक

महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये केवळ 27 टक्के पाणीसाठा शिल्लक

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *