पडलेली घरं पुन्हा बांधून देणार, पूरग्रस्त भागासाठी सरकारकडून 6 हजार कोटींची मदत

पडलेली घरं पुन्हा बांधून देणार, पूरग्रस्त भागासाठी सरकारकडून 6 हजार कोटींची मदत

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *