शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द मी पाळणार, तुम्ही केंद्र सरकारकडे शिमगा करा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द मी पाळणार, तुम्ही केंद्र सरकारकडे शिमगा करा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *