Martha Reservation |मराठा आरक्षण स्थगितीवरुन आंदोलन करु नका, सर्व बाबी तपासून निर्णय घेऊ : मुख्यमंत्री

Martha Reservation |मराठा आरक्षण स्थगितीवरुन आंदोलन करु नका, सर्व बाबी तपासून निर्णय घेऊ : मुख्यमंत्री

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *