काश्मीरमध्ये कलम 144 लागू, मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुला नजरकैदेत

काश्मीरमध्ये कलम 144 लागू, मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुला नजरकैदेत

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *