बीड : सावरगावचा दसरा मेळावा : खासदार प्रीतम मुंडेंनी गोपीनाथ गडावर जाऊन दर्शन घेतलं

बीड : सावरगावचा दसरा मेळावा : खासदार प्रीतम मुंडेंनी गोपीनाथ गडावर जाऊन दर्शन घेतलं

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *