मुंबईसह राज्यात जोरदार पाऊस, नदी-नाल्यांना पूर, अनेक गावेही पाण्याखाली

मुंबईसह राज्यात जोरदार पाऊस, नदी-नाल्यांना पूर, अनेक गावेही पाण्याखाली

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *