मुंबईच्या मलबार हिल परिसरातील इमारतीला आग, अग्निशमन दलाच्या 4 गाड्या घटनास्थळी

मुंबईच्या मलबार हिल परिसरातील इमारतीला आग, अग्निशमन दलाच्या 4 गाड्या घटनास्थळी

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *