मोदी मंत्रिमंडळाची राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला मंजुरी, आता मोबाईलद्वारे होणार जनगणना

मोदी मंत्रिमंडळाची राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला मंजुरी, आता मोबाईलद्वारे होणार जनगणना

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *