नाशिक : गोदावरीला पूर, नांदूरमधमेश्वर धरणातून जायकवाडीला पाण्याचा विसर्ग

नाशिक : गोदावरीला पूर, नांदूरमधमेश्वर धरणातून जायकवाडीला पाण्याचा विसर्ग

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *