नाशिक : मुसळधार पावसामुळे लेंडी नाल्याला पूर, देवी नदीलाही पूर

नाशिक : मुसळधार पावसामुळे लेंडी नाल्याला पूर, देवी नदीलाही पूर

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *