जर शिवसेनेने प्रस्ताव दिला तर 12 तारखेला निर्णय सांगू : नवाब मलिक

जर शिवसेनेने प्रस्ताव दिला तर 12 तारखेला निर्णय सांगू : नवाब मलिक

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *