बेपत्ता संजय बनसोडेंना बैठकीला आणलं, राष्ट्रवादीतली फुट टाळण्यात पवार यशस्वी?

बेपत्ता संजय बनसोडेंना बैठकीला आणलं, राष्ट्रवादीतली फुट टाळण्यात पवार यशस्वी?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *