औरंगाबाद : स्ट्रेचर नसल्याने लिफ्टबाहेर प्रसूती, खाली पडून बाळ दगावलं!

औरंगाबाद : स्ट्रेचर नसल्याने लिफ्टबाहेर प्रसूती, खाली पडून बाळ दगावलं!

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *