कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, बीडमध्ये पारा वाढला, विदर्भात ‘ऑरेंज अलर्ट’

कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, बीडमध्ये पारा वाढला, विदर्भात ‘ऑरेंज अलर्ट’

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *