भारतीय सैन्याने उडवला पाकचा ड्रोन, अवशेष तपासणीसाठी पाठवणार

भारतीय सैन्याने उडवला पाकचा ड्रोन, अवशेष तपासणीसाठी पाठवणार

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *