पालघर मतदारसंघात 2177 मतदान केंद्र, वसईत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण

पालघर मतदारसंघात 2177 मतदान केंद्र, वसईत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *