पालघर-माहिम परिसरात मुसळधार पावसाने अनेक ठिकाणी पाणी साचलं

पालघर-माहिम परिसरात मुसळधार पावसाने अनेक ठिकाणी पाणी साचलं

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *