पंढरपूर : विठ्ठलाची वीट थरारली, ग्रेनाईटच्या आद्रतेमुळे मूर्तीची झीज

पंढरपूर : विठ्ठलाची वीट थरारली, ग्रेनाईटच्या आद्रतेमुळे मूर्तीची झीज

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *