जालना : काळा पैसा असलेल्यांचं नोटाबंदीमुळे नुकसान झालं, गरीबाचं नाही - पंकजा मुंडे

जालना : काळा पैसा असलेल्यांचं नोटाबंदीमुळे नुकसान झालं, गरीबाचं नाही - पंकजा मुंडे

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *