काश्मीरमधून 370, 35 A कलम हटवलं, पीडीपी खासदारांचा सरकारच्या निर्णयाला विरोध

काश्मीरमधून 370, 35 A कलम हटवलं, पीडीपी खासदारांचा सरकारच्या निर्णयाला विरोध

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *