मतदानाला गालबोट ! पुलवामात बॉम्ब फेक तर शोपियांमध्ये पेट्रोल बॉम्ब हल्ला

मतदानाला गालबोट ! पुलवामात बॉम्ब फेक तर शोपियांमध्ये पेट्रोल बॉम्ब हल्ला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *