भाजपची किसान 'सन्मान' योजना नव्हे 'अपमान' योजना : प्रियंका गांधी

भाजपची किसान 'सन्मान' योजना नव्हे 'अपमान' योजना : प्रियंका गांधी

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *