पुणे | गेल्या जन्मी पाप करतो तो नगरसेवक, महापाप करतो तो महापौर होतो : देवेंद्र फडणवीस

पुणे | गेल्या जन्मी पाप करतो तो नगरसेवक, महापाप करतो तो महापौर होतो : देवेंद्र फडणवीस

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *