पुणे : खडकवासला धरणातून मुळा-मुठा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग, भिडे पूल पाण्याखाली

पुणे : खडकवासला धरणातून मुळा-मुठा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग, भिडे पूल पाण्याखाली

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *