राधाकृष्ण विखे पाटलांमुळेच अहमदनगरमध्ये भाजपला फटका बसला?

राधाकृष्ण विखे पाटलांमुळेच अहमदनगरमध्ये भाजपला फटका बसला?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *