सरदार पटेलांच्या पुतळ्याला पावसाचा फटका, 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटीत' पाणी साचलं

सरदार पटेलांच्या पुतळ्याला पावसाचा फटका, 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटीत' पाणी साचलं

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *