राजेंद्र यड्रावकर यांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलीराजेंद्र यड्रावकर यांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *