कोल्हापूर : नरसोबावाडी, कुरंदवाडी अजूनही पाण्याखाली, पूरग्रस्त भागाला राजू शेट्टींची भेट

कोल्हापूर : नरसोबावाडी, कुरंदवाडी अजूनही पाण्याखाली, पूरग्रस्त भागाला राजू शेट्टींची भेट

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *