अहमदनगर : जेव्हा पालकमंत्री राम शिंदे स्वत: शेतात पेरणी करतात!

अहमदनगर : जेव्हा पालकमंत्री राम शिंदे स्वत: शेतात पेरणी करतात!

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *