5 वर्षे होऊनही तपास संस्थांकडे पुरावा नाही, आरोपपत्रही दाखल नाही : रणदीप सुरजेवाला

5 वर्षे होऊनही तपास संस्थांकडे पुरावा नाही, आरोपपत्रही दाखल नाही : रणदीप सुरजेवाला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *