जालना : धामणा धरणाला गळती प्रकरणी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येत आहे : रावसाहेब दानवे

जालना : धामणा धरणाला गळती प्रकरणी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येत आहे : रावसाहेब दानवे

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *