रत्नागिरी : समुद्रात लाटांच्या जोरदार उसळ्या, बंधाऱ्यासह रस्ताही वाहून गेला

रत्नागिरी : समुद्रात लाटांच्या जोरदार उसळ्या, बंधाऱ्यासह रस्ताही वाहून गेला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *