VIDEO: रोहित पवार विजयाचा गुलाल उधळत असताना आजोबा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भेटीला

VIDEO: रोहित पवार विजयाचा गुलाल उधळत असताना आजोबा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भेटीला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *