रायगड : कशेडी घाटाचा पर्यायी मार्ग बंद, पावसामुळं विन्हेरे मार्ग खचला

रायगड : कशेडी घाटाचा पर्यायी मार्ग बंद, पावसामुळं विन्हेरे मार्ग खचला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *