नाशिक : एकाच वेळी 40 रॉकेट फायर, देवळालीत रॉकेट लॉन्चरची चाचणी

नाशिक : एकाच वेळी 40 रॉकेट फायर, देवळालीत रॉकेट लॉन्चरची चाचणी

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *